Rabbi Marc J. Margolius -- Sermons

Rosh Hashanah 5777 (2016)

Yom Kippur 5777 (2016)

Rosh Hashanah 5776 (2015)

Yom Kippur 5776 (2015)

Rosh Hashanah 5775 (2014)

Yom Kippur 5775 (2014)

Rosh Hashanah 5774 (2013)

Yom Kippur 5774 (2013)

Rosh Hashanah 5773 (2012)

Yom Kippur 5773 (2012)

Guest darshan Rabbi Ayelet Cohen, Yom Kippur d'rash:  "Woody, Isaiah, and Us"

Rosh Hashanah 5772 (2011)

Yom Kippur 5772 (2011)

Rosh Hashanah 5771 (2010)

Yom Kippur 5771 (2010)

 

AttachmentSize
WES RH Day One 2012.pdf184.63 KB